Broers- en zussenboek

Testimonials & Recensies

GGNet Preventie

Lezing | workshop | informatie markt

Onze samenwerking verloopt altijd daadkrachtig, vol enthousiasme en met nieuwe ideeën om de aandacht voor brussen te blijven voortzetten. Het boek heeft mede gezorgd voor bewustwording van het leven als brus en hiermee verheldering kunnen bieden aan meerdere brussen in Nederland.

Thema’s uit boek als tool – Het Brussenboek zorgt voor landelijke aandacht voor een vaak vergeten doelgroep. Aan de hand van thema’s uit het boek kan tijdens de brussenavonden vaak een eerste opstap gemaakt worden naar een gesprek.

Enthousiasme en openheid – Tijdens de brussenbijeenkomst was enthousiasme en persoonlijke inbreng kenmerkend voor het verhaal van Anjet. Deze openheid schepte een veilige sfeer voor de uitwisseling erna, waardoor duidelijk aan de behoefte (h)erkenning van de doelgroep voldaan kon worden. Ook werd de avond als inspirerend gezien.

Meer, meer, meer! – De bijeenkomst is als zeer waardevol ervaren. Deelnemers van de avond hebben aangegeven eindelijk lotgenoten te hebben gevonden. Eén van de uitspraken aan het eind was dan ook “meer, meer, meer!”. Vanwege het succes van deze avond wordt er als vervolg hierop gemiddeld vier keer per jaar een speciale brussen thema avond georganiseerd in Apeldoorn.

Meggie BouwmeesterOrthopedagoog / PreventiefunctionarisGGNet PreventieApeldoorn