Broers- en zussenboek

Het broers- en zussenboek

Hoe is het om op te groeien in een gezin met een broer of zus met autisme, syndroom van Down, een spierziekte…?

Belangrijk onderzoek toont aan dat het uitwisselen van ervaringen al direct een positieve invloed heeft op hoe brussen zich voelen. Daarom is er nu dit boek! Voor het eerst geven 36 brussen (van 6 tot 69 jaar) een uitgebreide kijk in hun leven én gedachten. Handvatten maken dit een zeer herkenbaar en inzichtelijk boek voor alle brussen en hun verwanten, en hulpverleners. Onmisbaar!

Broers en zussenboek voor SLIDER

=> Bestel het boek of ga naar jouw boekwinkel

Auteur

Journalist en schrijver Anjet van Dijken (1976) heeft een blinde, verstandelijk gehandicapte broer. Ze werkte jaren als assistent van een Tweede Kamerlid en vervolgens als journalist voor De Publieke Zaak en bnr. Anjet schreef dit boek uit een gemis aan informatie, en contact met andere brussen in haar jeugd. Zij is initiatiefneemster en inspirator van verscheidene platforms voor brussen in de sociale media, waaronder de Facebookgroep Broer&Zus van de stichting Lotje&co.

Anjet kun je bereiken via de Brussenboek pagina op Facebook en via @jetalerte op Twitter.


Broers/zussen: eigen wensen en grenzen aangeven

Het boek helpt broers en zussen om inzicht te krijgen in de gevoelens, wensen ten aanzien van het eigen leven, en de zorg over hun broer of zus.

Voor zichzelf kiezen en grenzen aangeven spreekt niet voor zich bij ‘een brus’. Dat komt enerzijds omdat zij loyaal willen zijn aan hun ouders. Dat komt omdat er vaak in zorgintensieve gezinnen een ‘dubbele bescherming’ speelt. Kinder- en jeugdpsychiater Frits Boer (emer.) omschreef dat laatste zo:

Ouders proberen broers en zussen te sparen door bepaalde informatie of emoties achter te houden, en broers en zussen doen hetzelfde ten opzichte van hun ouders. Daardoor worden bepaalde gevoelens als ‘minder belangrijk’ naar de achtergrond geschoven.” 

Want:

“Op latere leeftijd kan daardoor de verantwoordelijkheid, het besef dat je op termijn waarschijnlijk een deel van de zorg zal overnemen van je ouders, zwaar wegen.”

Bekijk ook het boek ‘Speciale en gewone broers en zussen’ van Frits Boer.

Ouders: handig voor gesprek  en andere tips

Door het boek kunnen ouders goed zien waar andere brussen over nadenken en wat ze voelen: dat zal een gesprek aanknopen in het eigen gezin met de andere kinderen vergemakkelijken. Achterin staan tips. Eerste tip: open communicatie – juist om die dubbele bescherming te voorkomen, moet elk lid van de familie kunnen zeggen wat hij of zij voelt, of denkt.

Professionals: handvatten

Het boek kan gebruikt worden in opleidingen en bij het werk van alle professionals in de zorg. De handvatten in het boek zijn afkomstig van orthopedagoge en (20 jaar al) brussenonderzoeker aan de UGent en HoGent: Tinneke Moyson.